Mijngezondheid.net

Mijngezondheid.net

Via het patiëntenportaal, MijnGezondheid.net, kunt u snel én makkelijk contact zoeken met uw huisarts in een beveiligde elektronische omgeving.

Aanmelden kan met een e-mail adres en DigiD met SMS-functie of de DigiD-app. Elk gezinslid heeft een eigen e-mailadres nodig, omdat uw e-mailadres aan uw eigen dossier gekoppeld wordt.

Het portaal biedt de mogelijkheid om online:

  • een herhaalrecept aan te vragen, e-recept
  • een afspraak maken, e-afspraak
  • e-mail contact hebben over uw medische vraag, e-consult
  • gedeeltelijk uw dossier inzien

Nog geen dossier bij MijnGezondheid.net? Meld u aan!

Stap 1: Registratie

Hiervoor heeft u uw mobiele telefoonnummer en uw e-mail adres nodig. Registreren kan door op onderstaande button te klikken.

Aanmelden MijnGezondheid.net

Stap 2: Contract

U ontvangt van ons een e-mail met informatie over uw eerste inlog. Hiervoor heeft u uw DigID met SMS functie of de DigID-app nodig. U geeft dan akkoord voor de gebruikersvoorwaarden.

Stap 3: Dossier beschikbaar

Na enkele dagen ontvangt u een bericht dat uw dossier met medische gegevens beschikbaar is gesteld door uw eigen huisarts. Tijdens vakanties van uw huisarts kan het wat langer duren voordat u dit bericht ontvangt.

Bekijk het instructiefilmpje voor het aanmelden bij MijnGezondheid.net of lees meer informatie over het aanmelden voor MijnGezondheid.net

Instructiefilmpje Meer informatie