Over de praktijk

Over de praktijk

Openingstijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 - 17.00 uur. Wij hebben ochtendoverleg van 10.30 - 11.00 uur. De middagpauze is van 12.30 - 13.00 uur. Op beide momenten zijn wij alleen bereikbaar voor spoedeisende zaken.

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Spoedgevallen overdag op werkdagen
Voor spoedgevallen kunt u ons praktijknummer bellen:

0315 – 32 31 31

In het keuzemenu kiest u voor optie 1. Deze lijn is alleen bedoeld voor spoed tijdens onze werktijd. Dus niet ’s avonds en ’s nachts tussen 17.00 en 08.00 uur. Hoe u dan moet handelen leest u hieronder.

Spoedgevallen tijdens avond, nacht en weekend
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur ’s morgens en in het weekend kunt u voor spoedgevallen bellen:

085 – 48 53 444

U wordt te woord gestaan door een doktersassistente op de Huisartsenpost-OudeIJsselnaast het Slingeland Ziekenhuis

Huisbezoek

Als iemand te ziek is om naar het spreekuur te komen wordt hij/zij thuis bezocht. Huisbezoeken graag voor 09.00 uur aanvragen. Wij wijzen u erop dat de mogelijkheden voor onderzoek in de praktijk uitgebreider zijn dan aan huis.

Praktijkondersteuning

De huisartsen worden in hun werk ondersteund door praktijkondersteuners. Er zijn 3 praktijkondersteuners somatiek, die zich bezich houden met chronische (lichamelijke) aandoeningen. Hieronder vallen de zorg voor patienten met diabetes, (verhoogd risico op) hart en vaatziekten en astma/copd. Een van deze praktijkondersteuners is gespecialiseerd in de ouderenzorg. Daarnaast werken er in de praktijk 2 praktijkondersteuners voor psychische klachten. Na verwijzing door de huisarts kunt u terecht voor geestelijke hulpverlening.

Waarnemend huisarts

Naast de vaste huisartsen, is er drie dagen in de week een waarnemend huisarts aanwezig in de praktijk. U kunt bij de waarnemend huisarts ook afspraken maken op het spreekuur.

Huisarts in opleiding

Huisartsenpraktijk Silvolde heeft regelmatig een huisarts in opleiding. Dit is een afgestudeerd basisarts en hij/zij draait zelfstandig spreekuur. Ook bij de huisarts in opleiding kunt u een afspraak plannen. De huisarts in opleiding wordt altijd gesuperviseerd door een van de vaste huisartsen. Vanaf eind maart 2024 is er een huisarts in opleiding aanwezig in de praktijk. 

Praktijkaccreditering

Huisartsenpraktijk Silvolde neemt deel aan de NHG-praktijkaccreditatie. Dit is een verbeterproject dat begeleid wordt vanuit de overkoepelende organisatie, het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). De praktijk heeft hiervoor in juli 2014 het keurmerk ontvangen.

Met dit keurmerk laten wij zien dat wij kwaliteit belangrijk vinden en dat wij blijvend en systematisch werken aan verbetering van de huisartsenpraktijk. De auditor bezoekt onze praktijk jaarlijks om na te gaan of verbeteringen zijn uitgevoerd en of aan alle voorwaarden voor accreditatie wordt voldaan. Wij voeren regelmatig patientenenquetes uit, waarbij patienten middels vragenlijsten hun feedback kunnen geven over de huisartsenpraktijk en de medewerkers. Het keurmerk wordt iedere keer verlengd voor de duur van 1 jaar.  In juli 2023 is de NHG-praktijkaccreditatie weer een jaar verlengd.