Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

  • Het uitvragen door de assistente noemen wij triage. De assistente heeft hier een speciale triagescholing voor gevolgd. De assistente maakt een inschatting welke patient, met welke klacht, bij welke hulpverlener, op welk moment gezien moet worden. Soms kan dat ook betekenen dat u niet gezien hoeft te worden, maar dat u een advies krijgt. Dit advies wordt altijd ter goedkeuring aan de huisarts voorgelegd. Mocht u wel een afspraak op het spreekuur krijgen, dan kan de huisarts zich al voorbereiden op het consult, met de informatie die de assistente aan u heeft gevraagd. 

  • Een consult duurt normaal gesproken 10 minuten. In deze 10 minuten wordt gepraat over uw medisch probleem, voert de huisarts lichamelijk onderzoek uit, stelt de huisarts een diagnose, of stelt de huisarts aanvullend onderzoek, een behandeling, of een verwijzing voor en noteert de huisarts al deze zaken in het medisch dossier. Wij willen de patienten, die na u een afspraak hebben, ook graag op tijd helpen. Daarom willen we u vragen om bij 2 klachten of bij een complexe klacht een dubbele afspraak (20 minuten) te plannen bij de assistente.

  • U zult ongetwijfeld hebben gemerkt dat het de afgelopen jaren drukker is geworden in de huisartsenpraktijk. Mogelijk hebt u wel eens een aantal dagen moeten wachten voor u op het spreekuur kon komen, als het een niet-spoedeisende klacht betrof. Dit is natuurlijk erg vervelend, zowel voor u als patiënt, als voor ons als assistentes en huisartsen. Het streven is om de wachttijd niet langer te laten zijn dan 1-2 dagen. De reden waarom dit niet altijd lukt heeft te maken met de grote wisseling in drukte (zorgvraag) en de toegenomen hulpvragen in de praktijk. Wij vragen uw begrip hiervoor.

  • Dit komt omdat zorgverzekeraars de apotheken verplichten een bepaald merk van het medicijn af te leveren. De zorgverzekeraars bepalen zelf welk merk door hen vergoed wordt en welke niet. Dit wordt preferentiebeleid genoemd. Daar heeft de apotheek of huisarts geen enkele invloed op. Het voorkeurmerk van de zorgverzekeraar geldt vaak voor een beperkte periode, meestal tussen de 3 en 12 maanden. 

  • Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien. Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

  • Uw zorgverzekeraar vergoedt altijd uw bezoek aan de huisarts. Huisartsenzorg zit in het basispakket. Er geldt geen eigen risico voor. Dit geldt ook voor huisartsenzorg die verleend wordt door doktersassistenten en praktijkondersteuners somatiek (chronische zorg) of GGZ. Er hoeft voor deze zorg dus geen eigen bijdrage te worden betaald.

   Wel kunnen er kosten verbonden zijn aan de medicijnen die de huisarts u voorschrijft of de behandeling waar hij/zij u voor doorverwijst. Het kan dus zijn dat u moet (bij-)betalen voor:

   1. de medicijnen die de huisarts u voorschrijft

   2. de behandeling door een medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog of andere zorgverlener waar de huisarts u naar verwijst

   3. laboratorium- of röntgenonderzoek dat de huisarts u voorschrijft.

   Als de huisarts medicijnen voorschrijft of u doorverwijst, krijgt u bijna altijd te maken met het eigen risico. Dat betekent dat u de kosten zelf betaalt tot aan het maximum van uw eigen risico. Of de kosten boven het eigen risico wel, niet of gedeeltelijk vergoed worden, hangt ook af van uw zorgpolis.

  • U vangt dan urine op in een schoon potje, om op de huisartsenpraktijk te laten onderzoeken. Wij ontvangen het liefst een "gewassen midstream ochtend urine". Dat wil zeggen: 

   • de eerste plas na de nacht (urine liefst zo lang mogelijk in de blaas)
   • voor het plassen de genitalieen wassen
   • spreiden van schaamlippen of terugtrekken van de voorhuid
   • eerste beetje urine laten lopen, het middelste deel opvangen in het potje.

   Tot u naar de praktijk gaat bewaart u de urine bij voorkeur in de koelkast. We willen u vragen om de urine in te leveren voor 10.00 uur, bij de assistentenbalie, zodat wij de tijd hebben om het te onderzoeken, het te laten beoordelen door de huisarts en om zonodig medicatie voor te schrijven.

  • Tegenwoordig weten we dat bij gezonde vrouwen een blaasontsteking meestal vanzelf over gaat. We wachten daarom het liefst met het voorschrijven van medicatie. Dat kan u natuurlijk zelf ook doen door pas na een dag of drie bij aanhoudende klachten uw urine langs te brengen. Mocht u niet gezond zijn (denk bijvoorbeeld aan een afwijking aan uw nieren, of diabetes) of u heeft koorts of veel buik- of flankpijn, dan wacht u natuurlijk niet met urine brengen.

  •  is belangrijk voor sterke botten, tanden, spieren en uw afweer.

   Probeer 15 tot 30 minuten per dag buiten te zijn. Uw huid maakt dan vitamine D.

   Veel mensen hebben extra vitamine D nodig:

    • - als u een getinte huid heeft: uw hele leven
    • - als u niet elke dag tussen 11 en 15 uur even buiten bent
    • - vrouwen die zwanger zijn
    • - vrouwen met een lichte huid vanaf 50 jaar
    • - mannen met een lichte huid vanaf 70 jaar
    • - kinderen tot en met 3 jaar

   Slik dan elke dag een pil met vitamine D.

   Ik heb misschien extra vitamine D nodig | Thuisarts.nl

  • We merken dat er veel patienten zijn die vragen hebben aan de huisarts, die te maken hebben met wensen rondom het levenseinde. Veel besproken onderwerpen zijn wel/niet reanimeren, een wilsverklaring, palliatieve sedatie en euthanasie. Voor deze onderwerpen is al veel informatie te vinden op de website van thuisarts.nl. Deze website is gemaakt door onze beroepsgroep, met betrouwbare medische informatie, in begrijpelijk Nederlands. Bij het doorklikken op onderstaande link ziet u een overzicht van meerdere brieven over deze onderwerpen. Bij vragen bent u uiteraard van harte welkom om dit met de huisarts te bespreken.

    Levenseinde | Thuisarts.nl